آرایش ترمی گروه برق

 

کاردانی پیوسته علمی کاربردی الکتروتکنیک - برق صنعتی

 

کارشناسی ناپیوسته برق - قدرت

 

کارشناسی پیوسته مهندسی برق

 

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی کنترل - ابزار دقیق

 

 
کلیه حقوق مادی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کنگان محفوظ می باشد.