اعضای هیات علمی

                                                                                      

            

  دکنر علی مرادی امانی                                                                              دکتر باقر عباسپور 

 

  ( رزومه):                                                                          ( رزومه):

 

 

 

 

 

   سعید احمدی                                                                 دکتر مهدی ترابی

 

( رزومه):                                                ( رزومه):

   

 

 

 

 

سيد شهاب امام زاده                                                             دکتر مقداد طاهری

(رزومه):                                                           (رزومه):  

 

 
کلیه حقوق مادی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کنگان محفوظ می باشد.