معاون آموزشی و دانشجویی

 

معاون آموزشی و دانشجویی

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سعید احمدی 

                   رشته تحصیلی :   آموزش زبان انگلیسی               

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا

  مرتبه علمی :   مربی              

                                              پست الکترونیک:     ahmadi_efl@yahoo.com                                                             

               

 

 
کلیه حقوق مادی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کنگان محفوظ می باشد.