معرفی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بندر کنگان
 

احسان پاكدامن

 
دانشجوي دكتراي مهندسي شيمي

دانشگاه خليج فارس بوشهر

ايميل: president@kanganiau.ac.ir

 

 

 
کلیه حقوق مادی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کنگان محفوظ می باشد.